Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 24 januari 2018

BetBlocker ("oss", "vi", eller "vår") driver webbplatsen https://betblocker.org/ och BetBlockers mobilapplikation (the "Tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Tjänst.

Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon annan än vad som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna Integritetspolicy har termer som används i denna Integritetspolicy samma betydelse som i våra Villkor.

Insamling och användning av information

När du använder vår Tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig.

Loggdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt Tjänsten med eller via en mobil enhet ("loggdata").

Dessa loggdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol ("IP") -address, webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor och annan statistik.

När du öppnar Tjänsten med eller via en mobil enhet kan dessa loggdata innehålla information som vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder och annan statistik.

Dessutom kan vi använda tredjepartstjänster som Google Analytics som samlar in, övervakar och analyserar denna typ av information för att öka vår Tjänsts funktionalitet. Dessa tredjepartsleverantörer har sina egna integritetspolicyer som behandlar hur de använder sådan information.

Kakor

Cookies är filer med små mängder data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.

WeVi använder "cookies" för att samla in information. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår Tjänst, för att tillhandahålla Tjänsten på våra vägnar, för att utföra Tjänste-relaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till din personliga information för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Efterlevnad av lagar

Vi kommer att lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag eller i enlighet med ett beslut från en behörig domstol, eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa lagen och rimliga krav från brottsbekämpande myndigheter eller för att skydda säkerheten eller integriteten för vår Tjänst.

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via internet eller metod för elektronisk lagring är 100 procent säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Vi lämnar därför inga garantier för den säkerhetsnivå som gäller för dina uppgifter, förutom att vi alltid kommer att agera i enlighet med relevant brittisk lagstiftning och EU-lagstiftning.

Internationell överföring

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som gäller i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Storbritannien och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Storbritannien och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av ditt lämnande av sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

I händelse av att en tvist uppstår med avseende på den internationella överföringen av uppgifter, samtycker du till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet i ärendet.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom Integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personlig information, kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya Integritetspolicyn på denna sida.

Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna Integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Om vi gör några väsentliga ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig antingen via den e-postadress du har angett till oss eller genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbplats.

Behörighet

Denna Policy ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter.

Mobila Android-administratörsbehörigheter

Den här appen använder behörigheten Enhetsadministratör.
När du har aktiverat admin kommer du att kunna blockera avinstallation av applikationer.
Om du aktiverar denna administratörsapp kan BetBlocker utföra följande åtgärder:
1.Aktivera denna app för enhetsadministratör.
2. Avbryta
3. Avinstallera app

iOS-datainsamling och hur den används av BetBlocker:

1. Data som samlas in av BetBlockers iOS-app - vi samlar in den blocktyp som användaren väljer - spel/information/porno eller någon kombination av dessa typer - och information som definierar specifikt när användaren vill att blocket ska fungera.
2. Vi använder denna information för att förbereda rätt iOS-konfigurationsprofil och ladda ner denna konfigurationsprofil till användarens enhet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, kontakta oss.