Acordul cu utilizatorul final

Acord de licență pentru utilizatorul fina ("Acordul")

Ultima actualizare: 24 ianuarie 2018

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord de licență pentru utilizatorul final ("Acordul") înainte de a face clic pe butonul "Sunt de acord", de a descărca sau de a utiliza BetBlocker (Aplicația).

Făcând clic pe butonul "Sunt de acord", descărcând sau utilizând aplicația, sunteți de acord să vă supuneți termenilor și condițiilor din prezentul acord.

Acest acord este un acord legal între dumneavoastră (fie un individ sau o singură entitate) și BetBlocker și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a aplicației puse la dispoziție de BetBlocker.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu faceți clic pe butonul "Sunt de acord" și nu descărcați sau utilizați aplicația.

Aplicația vă este licențiată, nu vândută, de către BetBlocker pentru a fi utilizată strict în conformitate cu termenii acestui acord.


 

Licență

BetBlocker vă acordă o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă și limitată pentru a descărca, instala și utiliza aplicația numai în scopuri personale și necomerciale, strict în conformitate cu termenii acestui acord. 

Restricții

Sunteți de acord să nu faceți acest lucru și să nu permiteți altor persoane:

- să licențieze, să vândă, să închirieze, să cesioneze, să distribuie, să transmită, să găzduiască, să externalizeze, să dezvăluie sau să exploateze în alt mod comercial aplicația sau să pună aplicația la dispoziția unei terțe părți.

- să modifice, să efectueze lucrări derivate, să dezasambleze, să decripteze, să decompileze și să rescrie fișierele sursă din orice parte a aplicației.

- să elimine, să modifice sau să ascundă orice notificare de proprietate (inclusiv orice notificare de drepturi de autor sau marcă comercială) a BetBlocker sau a afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau a licențiatorilor aplicației. 

Proprietatea intelectuală

Aplicația, inclusiv, fără a se limita la toate drepturile de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sunt și vor rămâne proprietatea unică și exclusivă a BetBlocker.


 

Sugestiile dumneavoastră

Orice feedback, comentarii, idei, îmbunătățiri sau sugestii (colectiv, "Sugestii") furnizate de dvs. către BetBlocker cu privire la Aplicație vor rămâne proprietatea unică și exclusivă a BetBlocker.

BetBlocker va avea libertatea de a utiliza, copia, modifica, publica sau redistribui sugestiile în orice scop și în orice mod, fără nicio recunoaștere sau compensație pentru dumneavoastră.
 

Modificări ale cererii

BetBlocker își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Aplicația sau orice serviciu la care se conectează, cu sau fără notificare și fără răspundere față de dumneavoastră.
 

Actualizări ale aplicației

BetBlocker poate oferi din când în când îmbunătățiri sau îmbunătățiri ale caracteristicilor/funcționalității Aplicației, care pot include patch-uri, remedieri de erori, actualizări, upgrade-uri și alte modificări ("Actualizări").

Actualizările pot modifica sau șterge anumite caracteristici și/sau funcționalități ale aplicației. Sunteți de acord că BetBlocker nu are nicio obligație de a (i) furniza orice Actualizări, sau (ii) continua să furnizeze sau să activeze anumite caracteristici și/sau funcționalități ale Aplicației pentru dumneavoastră.

Sunteți de acord, de asemenea, că toate Actualizările vor fi (i) considerate ca făcând parte integrantă din Aplicație și (ii) vor face obiectul termenilor și condițiilor din prezentul Acord.
 

Servicii ale terților

plicația poate afișa, include sau pune la dispoziție conținut de la terți (inclusiv date, informații, aplicații și alte produse și servicii) sau poate furniza linkuri către site-uri web sau servicii ale terților ("Servicii ale terților").

Recunoașteți și sunteți de acord că BetBlocker nu va fi responsabil pentru niciun serviciu al terților, inclusiv pentru acuratețea, caracterul complet, rapiditatea, validitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestora. BetBlocker nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau față de orice altă persoană sau entitate pentru orice Servicii ale terților.

Serviciile terților și legăturile către acestea sunt furnizate doar pentru a vă oferi un confort, iar accesul și utilizarea acestora se face pe propriul risc și în conformitate cu termenii și condițiile terților respectivi.

 

Termen și reziliere

Acest acord va rămâne în vigoare până când va fi reziliat de către dumneavoastră sau BetBlocker.

BetBlocker poate, la discreția sa, în orice moment și pentru orice motiv sau fără motiv, să suspende sau să rezilieze acest acord cu sau fără notificare prealabilă.

Acest acord va fi reziliat imediat, fără notificare prealabilă din partea BetBlocker, în cazul în care nu respectați oricare dintre prevederile acestui acord. De asemenea, puteți rezilia acest Acord prin ștergerea Aplicației și a tuturor copiilor acesteia de pe dispozitivul dvs. mobil sau de pe computerul dvs.

La rezilierea prezentului acord, veți înceta orice utilizare a aplicației și veți șterge toate copiile aplicației de pe dispozitivul dvs. mobil sau de pe computerul dvs.

Rezilierea acestui acord nu va limita nici unul dintre drepturile sau căile de atac ale BetBlocker la lege sau în echitate în cazul încălcării de către dumneavoastră (pe durata acestui acord) a oricăreia dintre obligațiile dumneavoastră în cadrul prezentului acord.
 

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere BetBlocker și societatea-mamă, filialele, afiliații, directorii, angajații, agenții, partenerii și licențiatorii săi (dacă este cazul) împotriva oricărei reclamații sau cereri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, datorate sau care rezultă din: (a) utilizarea aplicației; (b) încălcarea prezentului acord sau a oricărei legi sau reglementări; sau (c) încălcarea oricărui drept al unei terțe părți. 

Fără garanții

Aplicația vă este furnizată "AȘA CUM ESTE" și "AȘA CUM ESTE DISPONIBILĂ" și cu toate erorile și defectele, fără nici un fel de garanție. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, BetBlocker, în nume propriu și în numele afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii, renunță în mod expres la toate garanțiile, fie că sunt exprese, implicite, statutare sau de altă natură, cu privire la Aplicație, inclusiv la toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, titlu și non-încălcare, precum și la garanțiile care pot apărea în urma unui curs de tranzacționare, curs de performanță, utilizare sau practică comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, BetBlocker nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Aplicația va îndeplini cerințele dumneavoastră, va obține rezultatele dorite, va fi compatibilă sau va funcționa cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau va fi lipsită de erori sau că orice erori sau defecte pot fi sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici BetBlocker, nici vreun furnizor BetBlocker nu face nici o declarație sau garanție de orice fel, expresă sau implicită: (i) în ceea ce privește funcționarea sau disponibilitatea Aplicației, sau informațiile, conținutul și materialele sau produsele incluse în aceasta; (ii) că Aplicația va fi neîntreruptă sau lipsită de erori; (iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricăror informații sau conținuturi furnizate prin intermediul Aplicației; sau (iv) că Aplicația, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele BetBlocker sunt lipsite de viruși, scripturi, cai troieni, viermi, malware, bombe cu efect întârziat sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea garanțiilor implicite sau limitarea drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.
 

Limitarea răspunderii

Fără a aduce atingere daunelor pe care le-ați putea suferi, întreaga răspundere a BetBlocker și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a prezentului acord și remedierea dvs. exclusivă pentru toate cele de mai sus se limitează la suma plătită efectiv de dvs. pentru aplicație.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în nici un caz BetBlocker sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune speciale, accidentale, indirecte sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderi de profit, pierderi de date sau alte informații, pentru întreruperea afacerii, pentru vătămări corporale, pentru pierderea intimității care rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza aplicația, software-ul terților și/sau hardware-ul terților utilizat cu aplicația, sau în legătură cu orice prevedere a acestui acord), chiar dacă BetBlocker sau orice furnizor a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul esențial.

Unele state/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

 

Clauză specială

În cazul în care o prevedere a prezentului acord este considerată inaplicabilă sau nevalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a atinge obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele integral.
 

Renunțare

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, neexercitarea unui drept sau neîndeplinirea unei obligații în temeiul prezentului acord nu afectează capacitatea unei părți de a-și exercita acest drept sau de a solicita o astfel de executare în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu constituie o renunțare la o încălcare ulterioară.
 

Modificări ale prezentului acord

BetBlocker își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica sau înlocui prezentul acord în orice moment. În cazul în care o revizuire este semnificativă, vom oferi o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror noi termeni. Ceea ce constituie o modificare semnificativă va fi stabilit la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați Aplicația noastră după intrarea în vigoare a oricărei revizuiri, sunteți de acord să vă supuneți termenilor revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, nu mai sunteți autorizat să utilizați Aplicația. 

Legea aplicabilă

Legile din Regatul Unit, cu excepția conflictelor de legi, guvernează prezentul acord și utilizarea de către dumneavoastră a aplicației. Utilizarea de către dvs. a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.
 

Activare

Prin activarea instrumentului BetBlocker, recunoașteți că înțelegeți că acest instrument va restricționa accesul dispozitivului dvs. la serviciile online legate de jocurile de noroc. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că instrumentul nu va fi eliminat sau pe durata selectată a excluderii. În plus, recunoașteți că înțelegeți că, deși echipa noastră de asistență va depune toate eforturile pentru a vă ajuta să remediați orice probleme sau erori ale instrumentului, în cazul în care acest lucru poate fi realizat în mod rezonabil, nu vă va ajuta la eliminarea instrumentului. 

Întregul acord

Acordul constituie întregul acord dintre dvs. și BetBlocker cu privire la utilizarea de către dvs. a Aplicației și înlocuiește toate acordurile anterioare și contemporane scrise sau verbale dintre dvs. și BetBlocker.

Este posibil să vă supuneți unor termeni și condiții suplimentare care se aplică atunci când utilizați sau cumpărați alte servicii BetBlocker, pe care BetBlocker vi le va furniza la momentul utilizării sau achiziționării.
 

Informații de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la acest acord, vă rugăm să ne contactați la [email protected].